شرکت زیست فن آوری رسا ژن فراز
با همکاری مرکز خدمات تخصصی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اینجا قلب زیست فناوری کشور است

تجربه خدمات حرفه ای با بهترین متخصصین و کارشناسان و تجهیزات در مرکز خدمات تخصصی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری

گواهی های آزمایشگاه ما

آزمایشگاه های ما

آزمایشگاه ژنومیکس و پروتئومیکس

ارائه کلیه خدمات حوزه ژنتیک مولکولی، از مشاوره و راهنمایی انجام مراحل مختلف پروژه، طراحی و تولید اولیگونوکلئیدها و انجام آزمون ها تا آنالیز داده های خروجی. پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی، خدمات حوزه دام و طیور و همکاری با بخش های کاینیکی.

آزمایشگاه تشخیص تراریختگی

این مرکز به عنوان آزمایشگاه مرجع وزارت کشاورزی و همکار سازمان غذا و دارو آماده انجام کلیه آزمون های تشخیص تراریختگی محصولات کشاورزی و مواد غذایی فرآوری شده در سطح نوع رخداد وارائه گواهی معتبر چند زبانه برای اقلام وارداتی و صادراتی می باشد.

این بخش با در اختیار داشتن تجهیزات مختلفی مانند Preparative & Analytical HPLC, GC, FTIR, Rotary Evaporator و انواع اسپکتروفوتومتر وفلوریمتر، فریزدرایر، اسپیدوک و… با همکاری کارشناسان خبره آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشد.

بخش توالی یابی و آنالیز داده ها

ارائه انواع خدمات توالی یابی سنگر و NGS
(Whole Genome, Whole Exome, Metagenome, Small RNA-Seq, mRNA-Seq, Total RNA) با روش و تجهیزات ایلومینا، آنالیز داده های توالی یابی.

آزمایشگاه ژنومیکس و پروتئومیکس

ارائه کلیه خدمات حوزه ژنتیک مولکولی، از مشاوره و راهنمایی انجام مراحل مختلف پروژه، طراحی و تولید اولیگونوکلئیدها و انجام آزمون ها تا آنالیز داده های خروجی. پروژه های تحقیقاتی و دانشگاهی، خدمات حوزه دام و طیور و همکاری با بخش های کاینیکی.

آزمایشگاه تشخیص تراریختگی

این مرکز به عنوان آزمایشگاه مرجع وزارت کشاورزی و همکار سازمان غذا و دارو آماده انجام کلیه آزمون های تشخیص تراریختگی محصولات کشاورزی و مواد غذایی فرآوری شده در سطح نوع رخداد وارائه گواهی معتبر چند زبانه برای اقلام وارداتی و صادراتی می باشد.

بخش توالی یابی و آنالیز داده ها

ارائه انواع خدمات توالی یابی سنگر و NGS
(Whole Genome, Whole Exome, Metagenome, Small RNA-Seq, mRNA-Seq, Total RNA) با روش و تجهیزات ایلومینا، آنالیز داده های توالی یابی.

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

این بخش با در اختیار داشتن تجهیزات مختلفی مانند Preparative & Analytical HPLC, GC, FTIR, Rotary Evaporator و انواع اسپکتروفوتومتر وفلوریمتر، فریزدرایر، اسپیدوک و… با همکاری کارشناسان خبره آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشد.

خدمات ما

کارشناسان حرفه ای ما با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته در مرکز خدمات تخصصی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری کشور آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.

آزمونهای مبتنی بر DNA
و انجام PCR

آزمونهای مبتنی بر RNA
و انجام Real-Time PCR

شناسایی سویه باکتری بر مبنای ژن 16S rRNA

آنالیز داده های
Real-Time PCR

آزمونهای تشخیص تراریختگی
(GMO Detection)

توالی یابی نسل جدید
(NGS)

توالی یابی Senger

آزمون های مولکولی دام و طیور

تقلبات و حلیت مواد غذایی

مشاوره پروژه و آنالیز داده ها

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی

آزمونهای آنالیز دستگاهی و سایر آزمونها

آدرس

تهران، بزرگراه همدانی، بلوار پژوهش،
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تلفن

10 الی 44787302 - 021
داخلی ( 394 - 395 - 390 - 4440 )

ایمیل

Rasagenefaraz@Gmail.Com
Service@Nigeb.Ac.Ir

اسکرول به بالا