آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

این بخش با در اختیار داشتن تجهیزات مختلفی مانند Preparative & Analytical HPLC, GC, FTIR, Rotary Evaporator و انواع اسپکتروفوتومتر وفلوریمتر، فریزدرایر، اسپیدوک و… با همکاری کارشناسان خبره آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشد.

خدمات ما

Fluorescence Spectrophotometer

Fluorescence Spectrophotometer

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

Freeze Dryer

Freeze Dryer

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

FTIR

FTIR

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

GC

GC

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

HPLC Prep

HPLC Prep

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

HPLC Analytical

HPLC Analytical

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

Shaker Incubator

Shaker Incubator

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

Spectrophotometer

Spectrophotometer

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

Speedvac

Speedvac

برای دانلود فرم بر روی دکمه زیر کلیک کنید
دانلود فرم

آدرس

تهران، بزرگراه همدانی، بلوار پژوهش،
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تلفن

10 الی 44787302 - 021
داخلی ( 394 - 395 - 390 - 4440 )

ایمیل

Rasagenefaraz@Gmail.com
Service@Nigeb.Ac.Ir

اسکرول به بالا