خدمات ما

تجربه خدمات حرفه ای با بهترین متخصصین و کارشناسان و تجهیزات در مرکز خدمات تخصصی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری

آزمونهای مبتنی بر DNA
و انجام PCR

آزمونهای مبتنی بر RNA
و انجام Real-Time PCR

شناسایی سویه باکتری بر مبنای ژن 16S rRNA

آنالیز داده های
Real-Time PCR

آزمونهای تشخیص تراریختگی
(GMO Detection)

توالی یابی نسل جدید
(NGS)

توالی یابی Senger

آزمون های مولکولی دام و طیور

تقلبات و حلیت مواد غذایی

مشاوره پروژه و آنالیز داده ها

برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی

آزمونهای آنالیز دستگاهی و سایر آزمونها

روند انجام کار

لورم ایپسون

01. لورم ایپسون

لورم ایپسون

02. لورم ایپسون

لورم ایپسون

03. لورم ایپسون

لورم ایپسون

آدرس

تهران، بزرگراه همدانی، بلوار پژوهش،
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تلفن

10 الی 44787302 - 021
داخلی ( 394 - 395 - 390 - 4440 )

ایمیل

Rasagenefaraz@Gmail.com
Service@Nigeb.Ac.Ir

اسکرول به بالا