فرم نظر سنجی

با تکمیل این فرم به ما در ارائه بهتر خدمات کمک میکنید. همچنین نتیجه آزمون شما بعد از تکمیل فرم و زدن دکمه ارسال برای شما ایمیل خواهد شد.

اطلاعات کلی

امتیاز دهی

اطلاعات بیشتر

آدرس

تهران، بزرگراه همدانی، بلوار پژوهش،
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تلفن

10 الی 44787302 - 021
داخلی ( 394 - 395 - 390 - 4440 )

ایمیل

Rasagenefaraz@Gmail.com
Service@Nigeb.Ac.Ir

اسکرول به بالا